Slavia Logo (1895 – 1905)

Bicikli i motorcikli koji su se proizvodili u radionici u Mladoj Boleslavi nosili su naziv Slavia. Tadašnji logo predstavljao je točak ukrašen lišćem limete, što je trebalo da simboliše slovenske narode. Dodata su i imena osnivača firme (Laurin & Klement), što je kasnije poslužilo kao glavni motiv za novi logo.

 

L&K Logo (1905-1925)

Na dizajn L&K logotipa uticala je secesija, stilski pravac u umetnosti koji se javio početkom 20. veka. Inicijali dvojice osnivača kompanije (verovatno inspirisano imenom Václava Laurina koje je asociralo na latinsko: laurel nobilis, u prevodu lovor) bili su okuženi lovorovim lišćem u obliku venca, motivom koji je od davnina bio asocijacija za pobednike i slavne. Moguće je da su lovori predvideli uspeh firme L&K.

 

ŠKODA Logo (1926-1933)

Od 1926. godine, u Mladoj Boleslavi se proizvode automobili pod imenom ŠKODA. Iako je naziv brenda promenjen, nov logo ukazuje na kontinuitet u odnosu na prethodnu fazu. ŠKODA logo ima nov, ovalni oblik, ali je naziv brenda i dalje dominantni element u centru i okružen lovorovim lišćem.

 

ŠKODA Logo (1926-1990)

Logo sa čuvenom “krilatom strelom” prvi put je počeo da se koristi 1926. godine. Njegovo poreklo je obavijeno misterijom. Ponekad se kaže da je autor ideje (stilizovana glava Indijanca sa ukrasom koji čini pet peruški) komercijalni direktor ŠKODE Plzeň, T. Maglič. Plavo beli logo u obliku kruga koji upotpunjuje stilizovana krilata strela usmerena na desnu stranu, trenutno se korist na nekim originalnim Škodinim delovima (npr. na prozorskom staklu i blokovima motora).

 

ŠKODA Logo (od 1999)

Iako se Škodin logo smatra jednim od najoriginalnijih i stilski najčistijih rešenja od svih zaštitnih znakova za kompanije širom sveta, njegov autor je i dalje nepoznat. Crno zeleni logo, koji je u upotrebi od 1994. godine, daje Škodinom brendu veću originalnost - crna boja simbolizuje tradiciju dugu stotinu godina, a zelena ekološku proizvodnju.

 

ŠKODA Logo (od 2011)

 

 

Uobičajena interpretacija simbolike Škodinog logoa

  • Veliki krug (prsten) – univerzalnost proizvodnje, savršenstvo proizvoda, zemaljska kugla, svet
  • Krilo – tehnički napredak, sprega između proizvodnog programa i prodaje proizvoda širom sveta
  • Strela – napredne proizvodne metode, visoka produktivnosti
  • Mali krug (oko) – preciznost izrade, tehnička jasnoća i dalekovidost
  • Crna boja – tradicija duga stotinu godina  
  • Zelena boja – ekološka proizvodnja, zaštita životne sredine, recikliranje materijala koji se koriste