Vi samo vozite, o ostalom brinemo mi

 

Ko Vas čuva na putu?

Cela armija bezbednosnih sistema brine o Vašoj bezbednosti. Nova ŠKODA Superb je standardno opremljena elektronskom stabilizacijom ESC sa sigurnosnom kočnicom, sistemom Front Assist sa funkcijom prinudne kočnice City, elektronskimpraćenjem pritiska u gumama, sedam vazdušnih jaszuka i elektronskom blokadom diferencijala XDS+.

Čitajte dalje i saznajte sve o sistemima koji su razvijeni radi Vaše bezbednosti na putu.

 

Front Assist

Front Assist je bezbednosni sistem koji upozorava na sudar. U slučaju da sudar nije moguće izbeći, aktivira kočnice da bi se posledice sudara smanjile što više.

Front Assist radi sa radarskim senzorom koji se nalazi u mrežici hladnjaka i koji neprekidno nadgleda udaljenost prednje prepreke od vozila.

Ukoliko se rastojanje smanji ili postoji mogućnost sudara a vozač ne reaguje , sistem automatski reaguje na četiri načina:

 • vizuelno upozorenje da rastojanje nije bezbedno,
 • akustično i vizuelno upozorenje,
 • automatsko "pipanje" kočnice,
 • automatsko kočenje da bi se izbegao sudar ili ublažile njegove posledice.

 

ESC sa bezbednosnom kočnicom

Ukoliko je vozilo učesnik u saobraćajnoj nezgodi prilikom koje su aktivirani vazdušni jastuci, može se dogoditi da nastavi nekontrolisano kretanje i tako bude razlog dalje nezgode.

Proučavanje bezbednosti saobraćaja analizira razloge, okolnosti i tok saobraćajnih nezgoda. Rezultati se koriste u razvoju aktivnih i pasivnih sistema bezbednsti vozila ŠKODA.

… a to je trenutak , kada na scenu stupa bezbednosna kočnica koja vozilo zaustavlja na mestu i onemogući lančani sudar.

Deo sistema ESC za novu ŠKODU Superb je bezbednosna kočnica, bezbenosni element koji posle nezgode aktivira kočioni sistem i tako onemogući dalje nekontrolisano kretanje vozila.

 

 

Speedlimiter

Kao što i samo ime kaže , ovaj sistem ograničava maksimalnu brzinu vozila.

Vozač može podesiti aksimalnu brzinu između 30 i 210 km/h i bez brige da će prekoračiti brzinu, može se koncentrisati na saobraćaj bez potrebe da prati brzinomer.

Za razliku od tempomata, koji održava unapred podešenu brzinu, Speedlimiter omogućava vožnju bilo kojom brzinom sve do podešene vrednosti. Drugim rečima, ova funkcija onemogućava da sa vozilom prekoračite podešenu brzinu. Iz bezbednosnih razloga ova funkcija nije aktivna prilikom aktivacije funkcije kick-down (kada je papučica gasa pritisnuta do poda).

 

 

Blind Spot Detect

Sistem Blind Spot Detect pomaže vozaču da bezbedno prelazi iz trake u traku, tako što upozorava na vozila u mrtvom uglu.

Dva radarska senzora koji su smešteni u donjem delu zadjeg branika prate prostor sa strana i do 20 metara udaljenosti.

Kada sistem otkrije vozila u mrtvom uglu iza kola, ili vozila koja se približavaju od pozadi, pali se LED simbol u retrovizoru i upozorava vozača. Ukoliko vozaů ukljuůi migavac na toj strani na kojoj je bilo prepoznato vozilo, LED će početi da blica i na taj način upozori na opasnost.

Sistem Blind Spot Detect je aktivan od brzine 10 km/h sve do maksimalne brzine vozila.

 

Crew Protect Assist

Ovaj sistem koordinira aktivnosti pojedinačnih bezbednosnih elemenata da bi minimalizovao posledice kriznih situacija.

Crew Protect Assist u slučaju gubitka kontrole zateže pojaseve i zatvara prozore da e dođe do neželjenog upada stranih predmeta u vozilo.

Sistem Crew Protect Assist – Front istovremeno radi sa prednjim radarom i senzorima adaptivnog tempomata da bi na vreme reagovao u bilo kakvoj situaciji ovoga tipa.

 

 

Lane Assist

Ovaj sistem prepoznaje da li vozač nesvesno dozvoljava da automobil izlazi iz svoje trake, uključuje vizuleno upozorenje na instrument tabli i inicira korekcije upravljačem.

Sistem je aktivan pri brzinama iznad 65 km/h pod uslovom da je na kolovozu prepoznatljiva signalizacija i pre izlaska iz trake nije uključen pokazivač pravca.

 

 

 

 

Traffic Jam Assist

Ovaj sistem donosi komfor i bezbednost u saobraćajnim gužvama i kolonama.

Traffic Jam Assist koristi sistem Lane Assist i adaptivni tempomat.

U saobraćajnoj gužvi Lane Assist se brine da automobil drži pravac u svoj traci pri brzinama nižim od 60 km/h. Ukoliko e aktivan i adaptivni tempomat, upravljanje, kočenje i ubrzavanje se vrši automatski bez obzira koliko je gusta saobraćajna gužva. Da bi ovaj sistem funkcionisao, vozač mora da drži ruke na volanu.

 

 

 

Emergency Assist

Emergency Assist će preuzeti kontrolu ukoliko vozač nije sposobanza vožnju.

Ukoliko u toku određenog vremenskog perioda nije zabeleženo pomeranje volana ili druga aktivnost vozača, čuće se zvučni signal. Ukoliko vozač ne reaguje sistem će pomeriti volan iz jedne u drugu stranu. Ukoliko ni tada nema reakcije vozača, vozilo se automatski zaustavlja i pale se upozoravajuća svetla.

Emergency Assist radi u kombinaciji sa automatskim menjačem DSG, adaptivnim tempomatom i sistemom Lane Assist.

 

 

 

Driver Alert
(detekcija zamora)

Sistem Driver Alert ograničava rizik koji nastaje usled zamora vozača.

Ovaj sistem prati ponašanje vozača i procenjuje nivo njegovog zamora. Ukoliko je potrebno, upozorava da je vreme za odmor i pauzu na putu.

Elektromehanički servo upravljač prenosi informacije o pokretima volana u upravljačku jedinicu. Jedinica upoređuje informacije o prosečnom ponašanju vozača i definisanim ponašanjem umornog vozača. Takav vozač ima nagle pokrete, koji su intenzivniji i češći od pokreta svežeg, odmornog vozača.​

 

Vrhunsko osvetljenje ili "videti i biti viđen"

Vidljivost vozila igra ključnu ulogu u bezbednosti u saobraćaju. Novi sistem osvetljenja za novu ŠKODU Superb ispunjava zahteve "videti i biti viđen". Prednji farovi su opremljeni halogenom ili bi-ksenonskom tehnologijom, računajući sisteme adaptivnih farova AFS i LED za dnevno svetlo.

Prvi put se koristi funkcija maskiranja dugačkog svetla. Zadnji deo vozila krase standardna LED svetla a na stranama zadnjeg branika su dva katadioptera.

Bi-ksenoni sa sistemom AFS optimalizuju osvetljenje kolovoza i okoline u skladu sa vremenskim i saobraćajnim uslovima na putu.

 

 

Smart Light Assist

Ovaj sistem prilagođava svetlo farova radi veće bezbednsoti u saobraćaju.

Deo Smart Light Assist je funkcija automastkog zamračenja dugih svetala. Kamera prepoznaje ozila koja dolaze iz suprotnog smera ili isred. Smart Light Assist tada automatski zamrači snizi snop svetla u tim oblastima.

Umesto automatskog prebacivanja sa dugog na kratko svetlo je far se zamračuje "maskom", koja pokriva vozilo koje dolazi iz suprotnog smera ili se nalazi ispred. To znači da ćete voziti sa stalno uključenim dugim svetlima bez bojazni da ćete zaslepiti ostale učesnike u saobraćaju.

Inteligent Light Assist

Ovaj sistem automatski prebacuje režim dugog i kretkog svetla.

Multifunkciona kamera prepoznaje saobraćaj iz suprotnog smera ili ispred vozila i Intelligent Light Assist automatski isključi dua svetla.

Intelligent Light Assist automatski kontroliše upotrebu dugog i kratkog svetla. Aktivan je pri brzinama višim od 60 km/h i automatski uključuje duga svetla ukoliko je napolju mrak. Kada se približavate vozilu od pozadi (ili Vam dolazi vozilo u susret), sistem automastki prebaci svetla da ne bi došlo do zaslepljivanja ostalih vozača.

 

 

Drugi bezbednosni elementi

Nova ŠKODA Superb daje akcenat na bezbednost bez kompromisa. Osim već opisanih bezbednosnih sistema tu su i oni stanardni ili oni koji se ugrađuju po želji kupca:

 • ABS onemogućava blokiranje točkova prilikom naglog kočenja ili prilikom kočenja na klizavoj površini.
 • Kočioni asistent pomaže vozaču povećanjem pritiska u kočnicama ukoliko dođe do naglog kočenja. To može značajno da skrati trag kočenja.
 • MSR onemogućava blokiranje pokretanih točkova, koje može nastati kada vozač usporava na klizavoj površini.
 • ASR obezbeđuje glatko polaženje i ubrzavanje bez proklizavanja na klizavoj površini.
 • EDL pomaže prilikom ubrzavanja ili vožnje na uzbrdici u slučaju da jedan točak slabije prijanja na površinu.
 • XDS+ pomaže vozaču u oštrim krivinama i obezbeđuje mirnu vožnju. Upravljačka elektronika simulira funkciju blokade diferencijala da bi poboljšala trakciju u krivinama. Rezultat je neutrlno ponašanje vozila i bezbednije prolaženje kroz krivinu.
 • Praćenje pritiska u gumama obezbeđuje stalnu kontrolu nad pritiskom u pneumaticima.
 • Po želji kupca montira se asistent a polaženje na uzbrdici koji pomaže vozaču da bezbedno krene na uzbrdici. Sistem se automatski aktivira na nagibima većim od 5 stepeni i obezbeđuje lagano polaženje bez upotrebe ručne kočnice. Sistem onemogućava vraćenja kola unazad ili gašenje motora.
 • Treptanje stop svetala smanjuje rizik udara od pozadi, naročito prilikom naglog kočenja u koloni ili pred neočekivanom preprekom.